Meeting Register Page

Velkommen til digitalt innspillseminar for arbeidet med nasjonale studieplaner
Innspillsseminar - Nasjonal studieplan for Klima, energi og miljø (KEM)
Velkommen til innspillsseminar for revidering av nasjonal studieplan for Klima, energi og miljø (KEM).

Arbeidsgruppen har utarbeidet et foreløpig planutkast, og ønsker nå innspill for det videre arbeidet. Gå til www.diku.no/hyu for høringsportal med planutkast og skjema for skriftlig innspill.

I dette møtet vil arbeidsgruppen fortelle litt om prosessen, og du vil få anledning til å stille spørsmål til arbeidsgruppen og komme med innspill. Planene skal ferdigstilles til juni 2021.

Feb 17, 2021 01:00 PM in Oslo

Loading
* Required information